top of page

Heta stolen

Den här metoden är en värderingsövning där deltagarna sitter i ring på stolar. Ledaren har förberett ett antal påståenden kring det tema som är aktuellt och läser upp ett påstående i taget. Den som instämmer i påståendet reser sig upp, korsar golvet och byter stol med någon annan som också har rest sig. Den som inte instämmer eller inte hinner/vill ta ställning sitter kvar. Efter varje påstående får ett par deltagare motivera sin åsikt i frågan. Några regler är viktiga: Alla lyssnar på varandra och börjar inte i första hand debattera, det går bra att säga "pass" och låta bli att dela med sig av sina tankar, som deltagare har du alltid rätt att ta intryck av andras argument och ändra åsikt.


Exempel:


 • Kunskap är alltid bra

 • Det är svårt att lära när man blir äldre

 • Det behövs alltid en ledare

 • Vi ska kräva kompetens av våra ledare

 • Alla människor är lika värda

 • Människan är i grunden... (god/ond)

 • Kvinnor är mer sociala än män

 • Jag är stolt över att vara svensk

 • Jag känner mig som en världsmedborgare

 • Jag är bra på att ta kritik

 • Jag är... (teoretiker/praktiker)

 • Man föds till alkoholist

 • Den som vet mest i ett ämne ska få dominera

 • Alla har samma möjligheter

 • Pengarna styr allt

 • Man ska alltid följa fattade beslut

Läs mer om hur man kan tänka när man leder värderingsövningar här.

Comments


bottom of page