top of page

Imageboard

Uppdaterat: 22 mars 2018

Imageboard är en metod man använder för att visualisera en idé, ett koncept eller en produkt. Eller varför inte för att konkretisera ett mål?


Imageboard är ett sätt att ge tankarna en bild som andra kan se. Det kan underlätta att med hjälp av bilder visualisera hur man vill att slutresultatet ska se ut, istället för att bara beskriva det i ord. En bild säger mer än tusen ord, brukar det heta. Eftersom alla har skilda erfarenheter och bakgrunder räcker ofta inte orden till, orden kan ha olika betydelse för var och en. Med ett imageboard så transformerar man ord till bilder. En transformering från ett språk till ett annat.


Syftet är att kommunicera de känslor, den framtoning och de egenskaper som man vill att idén/konceptet/produkten ska förmedla - för oss själva och andra. Skapa en känsla som den slutgiltiga produkten senare ska överensstämma med.


Så här kan man gå tillväga:


Först kan man tillsammans i grupp beskriva idéns/produktens/konceptets kärnvärden med hjälp av fem ledord. Varje ledord beskrivs sedan i en mening. Därefter visualiseras kärnvärdena med hjälp av bilder och bildelement som sätts samman i ett gemensamt kollage.


Klipp ut bilder från olika tidningar, använd fotografier, skriv ut bilder från internet… Man ska leta efter bilder man tycker överensstämmer med känslan man vill förmedla.


Efter processen delar alla samma tolkning av idén/konceptet/produkten/målet i form av både ord och en visuell bild. Imageboarden kan också ses som en inspirationskälla för fortsatta idéer.

Comments


bottom of page