top of page

Livshjulet

Uppdaterat: 11 juni 2018

Känns det som om något behöver förändras i ditt liv?

Har du svårt att hitta balansen i vardagen?

Ditt liv består av många delar och varje del behöver sitt eget utrymme för att det ska rulla fram friktionsfritt. Vilka är viktiga för dig? Hur ser det ut i ditt liv?

I den här övningen kan du ta reda på det.


Livshjulet är ett verktyg som länge använts av många för att få en visuell bild av  ett nuläge och se vad en behöver förändra. Kallas ibland för tidstårta eller tidshjul. Tänk dig livet som ett hjul som ska rulla. Om det ska rulla på ett bra sätt gäller det att de olika delarna i hjulet är lika stora. Genom att analysera nuläget med hjälp av livhjulet så ser du var obalanserna sitter och det blir lä­ttare att gå vidare och bestämma sig för vad du vill förändra.

1. Dela in ditt livshjul i olika bitar

Varje "tårtbit" ­representerar en viktig del av ditt liv - just nu. Du väljer själv vilka delar. Till exempel hälsa, relationer, ekonomi, familj, arbete, egentid, kärlek, fritid, vänner...


2. Fundera över önskvärt läge

Ta till exempel tårtbiten "fritid". Hur ser din fritid ut när den är fylld som du önskar? Gå systematiskt igenom alla tårtbitarna och skriv ner tre konkreta exempel på önskvärt läge för varje område.


3. Hur nöjd är du med varje bit i dag?

Är bitarna fyllda med till 100 % belåtenhet? Känn efter och färglägg från navet och utåt. Ju längre ut mot yttre ­gränsen du kommer, desto nöjdare är du.


4. Se på helheten - hur ser ditt livshjul ut just nu?

Är ditt hjul runt och balanserat? Vilka delar är i obalans? Vad påverkar vad?


5. Om obalansen finns i delen hälsa - gör även ett hälsohjul

Delarna i hälsohjulet kan till exempel bestå av mat, motion, ­sömn, själv­känsla...

På samma sätt kan du jobba vidare och gå in mer i detalj i varje del av ditt livshjul.


6. Gör en handlingsplan för de delar som behöver utvecklas

De exempel på önskvärt läge du skrivit runt hjulet är de konkreta mål du strävar efter. Hur ska du nå dit? Vilka förändringar behöver du göra? Vem kan hjälpa dig? Kan du redan idag planera din vardag annorlunda, skriva in egentid i almanackan till exempel.

Comments


bottom of page