top of page

Lyssna aktivt och våga tala fritt

Uppdaterat: 22 mars 2018


Le Poème de l'âme - L'Idéal (1860) Anne Francois Louis Janmot (1814-1892)

Man skulle kunna säga att våga tala och lyssna aktivt är två sidor av samma mynt!


När syftet är att låta någon komma till tals är det effektivt att verkligen lyssna aktivt, därför kan man använda sig av detta som metod. Lika svårt som att verkligen lyssna aktivt kan det vara att våga tala fritt - båda sakerna kan man behöva öva på.


Den här övningen kan göras i olika sammanhang, på lite olika sätt och med olika syften. Här är några exempel.


1) Som metod i början av ett möte - när det finns behov av att rensa tankarna - för att sen lättare kunna koncentrera sig på temat för mötet.


2) Under ett möte för att ge alla tid och utrymme för att verkligen säga vad de tycker - gå då laget runt (istället för att prata två och två). En i taget har ordet medan alla andra lyssnar aktivt.


3) När man vill träna dels på att lyssna aktivt dels på att ta plats och uttrycka vad man tänker och tycker.


Gör så här:

Deltagarna sitter två och två och turas om att prata en viss tid. Beroende på syftet med övningen väljer man om ämnet ska vara fritt eller om man ska associera utifrån en frågeställning eller ett givet påstående.


Förslag på ämnesrubriker:


”Vad man är uppfylld av just nu”. (Kan vara ett öppet ämne eller till exempel kopplas till hur långt man kommit i ett projekt, hur man tycker att samarbetet går i gruppen, vilka lärdomar man gjort den senaste tiden och så vidare.)


”Vad hjärtat är fullt av”.


”Någonting positivt som hänt i livet under de senaste fyra veckorna”.


”En påstående eller aktuell frågeställning” - den som talar argumenterar fritt genom att instämma i påståeendet, tala emot, reflektera runt eller ge egna exempel.


Regler för att lyssna aktivt: Du lyssnar koncentrerat på den som pratar. I vanliga samtal är det lätt att man som lyssnare fyller på om det uppstår pauser när den andre pratar. I den här övningen får man inte göra det. Man väntar lugnt in den som pratar, personen får ta den tid det tar att välja sina egna ord. När tiden är slut återberättar man vad man har hört, för att försäkra sig om att man uppfattat rätt. Berättaren har då möjlighet att fylla på och rätta till eventuella missförstånd. När man känner sig nöjd gör man övningen igen men med ombytta roller.


Efter övningen reflekterar man tillsammans i storgruppen kring resultatet. Om innehållet var syftet - det som sas - lyfter man vad som kom fram. Om syftet med övningen var träning pratar man om hur det gick och hur det kändes. Vad var svårast/lättast? Hur var detta jämfört med ett vanligt samtal?


Tips: Metoden kan även användas under en "Walk and talk". Ibland är det enklare att våga prata om man inte behöver sitta mitt emot varann och se varann i ögonen. Tiden för varje person att prata kan då också vara längre, 15-20 min.

Comments


bottom of page