top of page

Mina och dina styrkor/All Our Strengths

Uppdaterat: 29 jan. 2020


In english further down the page


Till den här övningen behöver ni en uppsättning kort med styrkor/starka egenskaper. Om ni inte har det kan ni beställa Metodbankens egna styrkekort.


Syftet med denna övning är att få ökad kännedom om vilka styrkor vi har. Under spelets gång sparar ni på styrkekort som ni känner passar med den bild ni har av er själva, samtidigt som ni delar ut styrkekort med feedback till de andra spelarna.


Lagom antal deltagare för denna övning är 3-7 stycken.


 1. En av er delar ut korten, 4-5 till varje spelare. Resten av korten placeras i en hög med baksidan upp. (Är ni 3-4 som spelar kan ni dela ut 5 kort till var och en. Är ni fler håller ni er till 4 kort per person.)

 2. Alla tar nu ytterligare ett kort från högen.

 3. Titta på de 5 korten, stämmer de här styrkorna/egenskaperna in på dig som person? Välj ut det kort med den styrka/egenskap som du har minst av. Fundera på om det passar in på någon annan av spelarna. Om det inte gör det lägger du bort det i en gemensam ”skräphög”. Om det passar in på någon annan sparar du kortet, du ska snart få ge bort det till den personen.

 4. När alla runt bordet är klara och har valt bort ett av sina 5 kort så går ni laget runt och alla som har ett kort att ge bort gör så, samt motiverar varför man tycker kortet passar in på den personen.

 5. De som får ett kort tackar och tar emot och lägger det med framsidan upp på bordet framför sig. Börja inte diskutera om det stämmer eller ej, bara lyssna och ta emot.

 6. När ni är klara med varvet runt så är det dags för alla spelare att ta ytterligare ett kort från högen, ni börjar helt enkelt om från punkt 2) och fortsätter tills korthögen är slut. (Om ni har tid kan ni även ge ”skräphögen” en ny chans att delas ut.)

 7. Alla spelare har nu 4 kort på handen som de själva sparat, samt ett antal kort på bordet framför sig som de fått av andra spelare.

 8. Varje spelare lägger nu ner sina 4 kort på bordet (den egna bilden av styrkor/egenskaper) under korten de fått (de andras bild av personens styrkor/egenskaper).

 9. Jämför de olika ”bilderna”, är beskrivningarna liknande? Gå laget runt och fokusera på en person i taget. Vad var mest överraskande? Har ni lärt er något nytt om er själv eller om varandra?

 10. Tips: För att minnas resultatet kan det vara bra att ta en bild av korten.


Styrkekorten

Styrkekorten har en kort förklaring av varje styrka/egenskap. Om du har en annan förklaring och vill ge det som feedback till en av de andra spelarna så var tydlig med att förklara vilken betydelse du lägger i ordet.


Regler för att ge feedback med hjälp av styrkekorten:

Det måste alltid ske med en motivering. Varför anser du att denna person har denna styrka/egenskap? Ge gärna ett exempel! Var specifik. I vilka sammanhang märks den här styrkan mest? Om ni jobbar tillsammans: Hur bidrar personen med denna styrka i er arbetsgrupp?


Regler för att ta emot feedback med hjälp av styrkekorten:

Lyssna uppmärksamt, men börja inte förklara, förkasta eller analysera. Säg bara ”Tack!” och lägg kortet med styrkeordet uppåt på bordet.


 
All Our Strengths

The purpose of this exercise is to gain better knowledge in what strengths you all have, while also practising giving and receiving feedback.

During the exercise you collect strength cards that you feel corresponds with your image of yourself as a person. You also hand out strength cards and give feedback to the other players.

This exercise is suitable for 3-7 players.

 1. Everyone should have 4 cards on their hand. Place the rest of the cards in a pile, backside up.

 2. Everyone picks up a new card. Does it describe your personality better than the four cards you already have? Pick the card that corresponds the least with your personality.

 3. The card that corresponds the least with you, does it correspond better to any of the other players? Take turns around the table to either give cards to each other or place cards in a common throw-away pile on the table. Give away the card together with a short motivation. Receive with a simple THANK YOU and place the cards you get face up in front of you on the table.

 4. Continue until all the cards in the pile have been picked. If you have a throw-away pile, give them another chance.

 5. At the end, each player now places their 4 saved cards on the table (this is their image of their own strengths/qualities) in a row below the cards they have received (the other player’s image of your strengths).

 6. Take turns around the table and let each player tell you all about their strengths. Compare the different ”images”: do they correspond or not? Have you learned something new about yourself or about each other? What was most surprising? If you want to remember the result - take a picture of the cards!

Good luck with your strength cards exercises!
 

Comments


bottom of page