top of page

Pedagogiska bord

Uppdaterat: 11 juni 2018

En enkel metod för samtal, reflektion och för att systematiskt lära av varandra i vardagen. Att möta andra med liknande arbetsuppgifter och erfarenheter är ofta mycket givande. Allt som oftast är det detta som lyfts fram som det bästa med en konferens eller en utbildning. Med den här enkla metoden behöver ni inte lägga pengar och tid på resor - ni träffas på er arbetsplats.


Så här går det till:

Metoden pedagogiska bord är lätt att använda. Ni samlas lokalt, i en arbetsgrupp, tillsammans med kolleger av olika kategorier eller inom samma kategori. Samtalen utgår från den egna erfarenheten och bygger på allas aktiva medverkan. Ni lyssnar på varandra, jämför tankar och förhållningssätt, blir bekräftade och får nya idéer av varandra - som ni sen går hem och provar, ser resultatet av och sedan kan reflektera vidare över.


Den som kallar till samtalet väljer en pedagogisk utmaning, en fråga ni vill ha belyst. Samtalsgruppen bör inte ha fler än åtta deltagare. En i gruppen agerar samtalsledare. Om alla inte träffats förut gör man en kort presentationsrunda i början. Personen som valt frågeställningen gör en kort inledning. Därefter gör ni en runda i gruppen, alla får kort svara på hur de uppfattat frågeställningen. Samtalsledaren fördelar sedan ordet och ställer frågor: "Hur gör du?" "Hur tänker du?" "Vilka är dina erfarenheter?" Tankar och erfarenheter utbyts. Samtalsledaren själv bör ligga lågt i diskussionen, fördela ordet och se till att gruppen håller sig till den röda tråden det vill säga till dagens fråga.


När alla lyssnat till varandra tar ni en ny runda då alla får redovisa vad de lärt sig, vad de fått för nya tankar. Samtalsledaren summerar. Eventuellt gör ni en överenskommelse om vad ni vill pröva till nästa gång, en slags hemläxa som ger nya konkreta erfarenheter att redovisa.

Lämplig tid för samtalet är ca två timmar.


Fördelar med metoden:

Samtalsledarens kontroll, att alla är aktiva och att ni fokuserar på en fråga gör att ni når längre. Strukturen hjälper till att nå nya insikter. Lokala nätverk stärks genom att mötas så här och deltagarna upptäcker att alla kan lära av varandra och har gemensamma frågeställningar. När ni lyckas ger det så stor behållning att det är självklart att fortsätta träffas och utvecklas tillsammans.


Comments


bottom of page