top of page

PMI-metoden

Uppdaterat: 14 maj 2018


Detta verktyg av Edvard de Bono är mycket användbart, både för individuell problemlösning och för användning i grupp. Metoden/verktyget kan användas för:


att se hur en arbetsgrupp fungerar

att se hur en idé till förbättring uppfattas

att jämföra olika idéer med varandra


PMI är en förkortning som står för:

P = Plus. Allt positivt. Alla fördelar.

M = Minus. Alla hinder, nackdelar, problem och brister.

I = Intressant/viktigt. Vad är viktigt att tänka på. Intressanta uppslag. Saker som bör studeras/utredas närmare. Kopplingar till andra idéer.


Så här kan man arbeta med PMI

Innan ni kör igång på "riktigt" bör ni beskriva metoden, vad den går ut på och hur den går till. Kanske ni också ska värma upp med ett exempel. Förslagsvis reklam-TV, skoluniformer, alkoholförbud eller inbyggd hastighetsbegränsare i alla bilar och motorcyklar (max 110 km/t).


Beskriv den idé eller den aktivitet som ni ska arbeta med. Börja alltid med PLUS. Lista alla tänkbara positiva fördelar. Exempelvis på "vita tavlan".


När ni inte kan komma på något mer på plussidan går ni över till MINUS. Lista på samma sätt alla nackdelar, problem och brister som ni kan komma på. Om man börjar med minussidan är risken stor att det blir svårt att hitta det positiva. Man blir lätt låst i negativa tankebanor.


När inga fler minus dyker upp är det dags att tänka på  INTRESSANT/VIKTIGT.


En del saker är kanske varken plus eller minus. Behöver något utredas närmare? Kan vi koppla detta till något annat? Intressanta tankar om framtiden? Gör en genomgång av allt ni kommit fram till under alla tre rubrikerna. Fråga efter kompletteringar. Oftast kommer ett antal tillägg. Nu när ni tillsammans har betraktat olika sidor och lagt alla fakta på bordet, är det dags att gå vidare.


o Ta fram de viktigaste fördelarna

o De allvarligaste (värsta, farligaste) nackdelarna

o Det viktigaste av det intressanta


Detta kan ni göra exempelvis på så sätt att alla med en tuschpenna markerar de 3 eller 5 viktigaste punkterna under respektive plus, minus och intressant.


Detta kan också göras med klisterprickar. Om ni gjort en PMI på en idé kan ni antagligen nu ta ställning till om ni ska:

o Fortsätta utveckla idén. Kom då överens om hur detta ska gå till.

o Genast gå från ord till handling. Bestäm vem eller vilka som ska ansvara för detta och när det ska vara klart.

o Låta bli att genomföra idén.


Om ni utvärderade en aktivitet så har ni gemensamt kommit fram till vad som är bra och ni har pekat ut ett antal fel och brister som måste undvikas i fortsättningen eller som måste åtgärdas eller arbetas bort.


Hur ni ska arbeta bort och undvika dessa nackdelar i fortsättningen blir er nästa uppgift att arbeta med. Varför inte pröva  brainstorming eller tvärtom-metoden?

Comments


bottom of page