top of page

Reflektion - några grunder

Uppdaterat: 29 maj 2018

"Reflektion skiljer sig från vanligt "tänkande" eller "grubblande" genom att den är påtagligt målinriktad, att den genomförs med någon form av systematik och struktur där syftet är att distansera sig från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka lösningar på frågeställningar."


Ur Den svårfångade reflektionen  (Studentlitt. 2005, Emsheimer, P, Hansson, H. och T. Koppefeldt)


Att reflektera över vardagssituationer hjälper oss att bli medvetna om invanda mönster och det vi tar för givet. Vi kan reflektera över vilka värderingar och normer  som ligger till grund för uttalanden och bedömningar. Vi kan reflektera över en känsla som ledde till en viss handling. Att reflektera tillsammans med kollegor om samma fenomen ger värdefulla insikter när vi ser att det finns en variation av föreställningar. En reflektion är inte rätt eller fel! Den kan däremot vara mer eller mindre väl underbyggd.


Reflektera för att upptäcka dig själv, bli medveten om dina egenskaper, få distans till rutiner och invanda handlingar, pröva, ompröva och söka kunskap, kunna handla i nya situationer...


Saker att reflektera över....


Vad är det viktigaste jag lärt mig idag? Vad har hänt idag och varför händer det? Vad gör jag och varför gör jag det? Varför gör jag på just detta sättet?Comments


bottom of page