top of page

Resursspaning och framgångsundersökning - Appreciative Inquiry (AI)

Uppdaterat: 29 maj 2018


Ta på dig resurs- och framgångsspaningsglasögonen!

Appreciative Inquiry (AI) är av de bästa metoderna för att lära av sina erfarenheter, hitta sina styrkor och göra mer av det som fungerar bra!


I motsats till den mer traditionella problemlösningsmetoden - hitta det som är fel och lösa problemet - fokuserar AI-metoden på det som fungerar. Att titta på vad en gör bra och förstärka det, det är effektivt för att gå framåt och utvecklas. Mycket mer framgångsrikt än att fokusera på det som fungerar dåligt. Vet du någon som blivit framgångsrik genom att satsa på sina svagheter…?


Metoden kan användas för ledarutveckling, tillsammans med kollegor, i teamet, i nätverk, på konferensen… När ni vill skapa lärande och reflektion. Metoden är till exempel effektiv för att arbeta med resultat från en medarbetarundersökning eller en kundundersökning.

En av grundteserna i AI är att vi får det vi fokuserar på. Fokuserar vi på problem ser vi bara problem, fokuserar vi på det som fungerar så skapas mer av det positiva. Genom att undersöka det som vi uppskattar i en grupp eller en organisation och göra mer av det, skapar vi motivation, engagemang och energi. I det positiva hittar vi kraften.


Metoden utgår från att alla organisationer och människor har sådant som fungerar bra, och att det går att förändra genom att identifiera goda exempel och sedan aktivt handla för att göra mer av det som redan fungerar bra! Med andra ord så ska vi ändra fokus från att vara felsökare till resursspanare.


Exempel:


1. Fundera individuellt på en positiv händelse

Med syftet ledarutveckling:

Tänk på en situation, ett framgångsexempel där du eller någon annan chef visade prov på ett bra ledarskap, en riktigt bra dag på jobbet helt enkelt! Det kan vara ett längre utvecklingsförlopp eller en liten händelse.

Exempel: En knepig situation med kunder som hanterades på ett bra sätt, ett medarbetaresamtal som blev mycket lyckat, ett personalärende som fick en bra lösning, när något negativt kunde vändas till det positiva.... Vilken situation var det?  Hur gick det till? Skriv gärna ner stödanteckningar.


Med fokus på värdegrund och bra bemötande:

Tänk på en situation, ett framgångsexempel där du eller någon kollega arbetade utifrån vår värdegrund i vardagen och visade prov på omsättning av värderingar till handling. Det kan vara ett längre utvecklingsförlopp eller en liten händelse.

Exempel: Ett bemötande av kund som vi vill se mer av i vår organisation, där kunden tyckte att det var bra service och ett bra bemötande. Vilken situation var det?  Skriv gärna ner stödanteckningar.


2. Berätta för varandra, två och två

Beskriv händelseförloppet. Bli konkret - vad var det som hände egentligen?

Vad var det som gjorde att resultatet blev så bra? Vad var det som sas? Gjordes?

Berätta detaljerat för varandra! Ställ frågor så att din samtalspartner berättar detaljerat.


3. Redovisa för de andra runt bordet

Gå laget runt och återberätta de goda historierna.


4. Hitta framgångsfaktorerna tillsammans i gruppen

Ta till vara och utforska gruppens exempel. Finns gemensamma nämnare? Dokumentera. Skriv på blädderblad, sätt upp på väggen.


5. Avslutning med dialog i storgrupp/vernissage

Vilka framgångsfaktorer har vi i vår organisation? Vad är vi bra på?


Tips:

Det kan kännas ovant att fundera på det positiva en gör och att reflektera över framgångsbeteenden. Det är ofta det som inte lyckas så bra som stannar kvar i minnet och ältas... Detta kan leda till att det är svårt att hitta ett bra exempel att utgå från i övningen. Ett tips då är att fundera på när du fått positiv feedback av medarbetare, kunder och kollegor. När du får positiv återkoppling kan du vara ganska säker på att du gjort något riktigt bra! Även om du själv tycker att du endast gjorde ditt jobb… Men strunta i Jante! Och börja fundera på vad du är bra på, och dela med dig av dina erfarenheter.

Comments


bottom of page