top of page

Samarbetsövningar under tystnad

Uppdaterat: 22 mars 2018


Metoder för att få kontakt och träna samarbete behöver inte vara muntliga, ni kan med fördel även göra övningar under tystnad. En spännande utmaning att kommunicera utan ord!


Hålla tändstickor


Dela in deltagarna två och två. Ge varje par två stycken tändstickor. Personerna ska nu hålla tändstickorna mellan sig med hjälp av varsitt finger från varsin hand. Sen ska den ena personen leda och den andra följa. Därefter byter du så den andra leder. Deltagarna får inte prata.

Du kan variera genom att inte bestämma att någon ska leda. Vad händer då? Ingenting eller tar någon ledningen?


Rita tillsammans


Dela in deltagarna i par och ge varje par en penna och ett pappersark.Båda personerna ska hålla i pennan. Ingen får säga något. Ge dem nu uppdraget att rita något - till exempel ett träd. Andra saker att rita: ett hus, en hund, en katt, en snögubbe, en blomma… (Välj något som du tror att alla i gruppen känner till vad det är.) När teckningen är klar ska de gemensamt sätta betyg på den genom att skriva en siffra på pappret (1-5), fortfarande utan att säga något. De signerar sedan sitt verk, det vill säga skriver dit sina namn.

"Konstnärerna" kan sedan analysera på varsitt hörn av papperet. Vem tog pennan först? Hur kom det sig att just den personen tog pennan först? Vem var mest aktiv? Och så vidare.


Lös en uppgift


Dela in deltagarna i smågrupper. Ge varje grupp ett kuvert med pusselbitar som du exempelvis tillverkat av en kvadrat i styvt papper/kartong som du klippt i bitar. Alternativt kan varje deltagare få en bit var. Varje grupp ska nu tillsammans pussla ihop sin kvadrat under tystnad. Diskutera sedan vad som hände och hur det gick.Comments


bottom of page