top of page

Spindelnätet

Uppdaterat: 22 mars 2018Syftet med den här övningen är att stärka varandra och ge gruppen ett starkt minne.


Genomförande: Deltagarna sitter i en ring. Ledaren står utanför ringen. En av deltagarna har ett garnnystan och kastar detta till en annan deltagare, men håller fast vid änden (man får själv välja vem man ska kasta till). Samtidigt som man kastar ska man säga något positivt till den personen. Den som fått garnnystanet håller tag i tråden och kastar vidare, säger något positivt till dess mottagare osv.När alla kastat finns ett "spindelnät" mellan deltagarna. Ledaren talar om att det är de positiva trådarna som håller oss samman och att spindelnätet finns mellan oss även i verkligheten.


Nästa steg är att man kastar tillbaks nystanet i omvänd ordning (så att den som fick en positiv kommentar får säga något tillbaks) och efter hand rullar ett nytt nystan. När alla talat och nystanet därefter är upprullat talar man lite om att nystanet är laddat med positiv energi och värme.


Sen ber ledaren deltagarna att blunda och att de ska föreställa sig att de ser spindelnätet framför sig. Ledaren talar om att vi inte kan se trådarna, men att de finns där om vi bara gör en ansträngning, och att de är oerhört starka och håller personerna samman. Man jämför med spindeltråden. Efter detta får de långsamt öppna ögonen och ledaren ber dem att försöka se spindelnätet, även utan hjälp av garn eller stängda ögon. Nätet finns där hela tiden. Sedan är övningen slut, och folk brukar vara lugna och ibland lite tagna av all värme och positiv kritik.


Tydlighet och lugn är viktigt. Se till att övningen sker i en positiv anda där det inte spelar så stor roll vem man kastar nystanet till (eftersom vi har positiva saker att säga om alla). Det är viktigt att övningen inte blir uteslutande och selektiv utan stärkande för alla. Ingen ska känna sig utsatt eller utanför.

Comments


bottom of page