top of page

Teambuilding på distans

”Feedbackringen med styrkekort gick jättebra och blev väldigt uppskattad! Alla blev glatt överraskade över den fina feedbacken och kände sig välbehövligt boostade precis som vi hade hoppats på.”

I dessa tider av distansarbete finns ett behov av att anpassa de fysiska teamövningarna till att fungera även i möten på distans. I samband med att en kund ville beställa styrkekorten ”Mina och dina styrkor” ville de ha hjälp att fundera ut en passande övning till en arbetsgrupp.

Deltagarna i gruppen kände varann lite grann som kollegor på distans och de hade alla jobbat hemifrån sen mars förra året. Ledaren ville att deltagarna både skulle ge positiv feedback till varandra och reflektera över sina egna styrkor. Viktigast var dock att deltagarna blev stärkta och peppade över de andras positiva feedback.


Jag föreslog övningen Feedbackringen och för att hjälpa dem att lyckas så skickade jag dem en pdf med styrkor där 44 av kortlekens styrkor finns sammanställda att utgå från. Ledaren anpassade sedan övningen och genomförde den som en del av ett längre möte med gott resultat.

Med deras godkännande vill jag gärna beskriva hur övningen genomfördes!


Precis som namnet antyder – Feedbackringen – brukar deltagarna stå eller sitta i en ring när övningen genomförs i ett fysiskt möte. Nu gick ju inte detta då detta var ett distansmöte... Detta löste ledaren genom att i mötets början visa en powerpointbild med foton på alla deltagare placerade i en virtuell ring. På så sätt kunde deltagarna se vilka kollegor de hade till höger och till vänster om sig själva.


Vid mötets början mailades även Metodbankens pdf med styrkor ut till alla deltagare så att de hade något att utgå från. Precis som de fysiska styrkekorten har varje egenskap/styrka i denna pdf en kortare beskrivning vilket underlättar när man gör den här typen av övning.

Deltagarna fick sedan ca 15 minuter på sig att välja ut en egenskap/styrka att presentera sig själv med och en styrka som kollegan till vänster hade och en styrka som kollegan till höger hade.

När alla funderat klart var det dags att gå laget runt (i den virtuella ringen) och varje person fick

1) berätta om den egna styrkan och ge exempel på hur den visar sig, till exempel i i vilka situationer som styrkan är bra att ha

2) ge feedback till de personer som var bredvid dem i den virtuella ringen - feedback med motivering - det vill säga exempel på hur de sett styrkorna visa sig.

De som fick feedback instruerades att ta emot den med ett enkelt tack.


Med 17 deltagare tog övningen ca 1 timme att genomföra.


"Alla blev glatt överraskade över den fina feedbacken och kände sig välbehövligt boostade precis som vi hade hoppats på.”


Tack till Liselott Ekenlöv på MUM Consulting AB för att ni ville dela med er av ert arbete!


Comments


bottom of page