top of page

Timeout med feedback

Uppdaterat: 29 maj 2018


Den här övningen gör att man ser varandra i ögonen, det bygger tillit. Då skapar man förutsättningar för alla att vilja förbättra sitt eget beteende och därmed lagspelet. Enkel att använda i alla team, arbetsgrupper och projektgrupper.


Metoden går ut på att man först reflekterar över, sedan ger feedback på varandras beteende.


Börja med att ställa en eller flera reflektionsfrågor. Exempel:

  • Hur har vi betett oss mot varandra den senaste veckan?

  • Hur har det känts?

  • Vad har jag lärt mig?

  • Hur kan jag göra för att bli bättre?

När gruppen individuellt har reflekterat över de här frågorna berättar deltagarna för varandra vad de kommit fram till. Ni kan sitta två och två eller gå laget runt. Någon kan ha uppfattat att en i gruppen har varit passiv. Då kanske lagspelet kan förbättras av att den personen tar fler initiativ till kontakt.


Nästa möte följer gruppen upp övningen med en ny time-out där alla reflekterar över vad som hänt sedan sist och vad deras egna beteenden har lett till. Vill ni gå på djupet får var och en ge personlig återkoppling till alla i gruppen och berätta hur de tycker att de andra utvecklats. När laget fungerar blir också kommunikationen rakare och mötena mer effektiva.

コメント


bottom of page