top of page

Trafikljusmodellen

Uppdaterat: 8 juni 2018

En modell att använda på arbetsplatsträffar, personalmöten etc.


Används för att uppmärksamma tidiga signaler på att något inte fungerar i verksamheten.


Låt varje dagordning börja med 2 frågor:

1. Vad har inte fungerat sedan vi sågs sist?

Varje person/par får skriva ner exempel på röda eller gula lappar beroende på hur allvarlig man bedömer att situationen är.

Röd lapp = signal om snabb hantering/åtgärd

Gul lapp = signal om åtgärdsbevakning


2. Vad har fungerat sedan vi sågs sist?

Grön lapp = signal om det positiva i verksamheten


Samla in samtliga synpunkter och gå igenom de röda lapparna och se över förslag till åtgärder. De gula lapparna samlas in för avstämning vid nästa möte. De gröna lapparna synliggörs och ger ny energi till verksamheten.


Om ni tänker att ni ska spara tid genom att inte skriva de gröna lapparna - tänk om! Det ger en boost att lyfta fram det som fungerar i verksamheten, ni får tillfälle att glädjas åt det som går bra! Motivera gärna med att det är bra för alla att ni tydligt visar vad ni värderar positivt - det är sådant ni ska behålla och inte förändra!


Modellen har jag hämtat från Medlingscentrum, som arbetar med att stödja chefer och anställda i att hantera konflikter och har medling som specialitet. De erbjuder även utbildning inom området, riktad till HR-specialister och chefer inom både privat och offentlig sektor. Läs mer på deras hemsida.

Comments


bottom of page