top of page

Vilken konflikthanteringsstil brukar du använda och vilka skulle du vilja använda?

Uppdaterat: 1 juni 2018

Är du en struts som drar dig undan konflikter? En drake som driver igenom din vilja med makt eller en uggla som lyssnar på alla? Beroende på vad du önskar få ut av en konflikt kan du välja olika förhållningssätt. Det finns fem typer av agerande eller konfliktstilar i en konflikt beroende på hur du vill förhålla dig till egna och andras behov och intressen.


Studier har visat att vi människor utvecklar vanemässiga sätt/stilar att agera på i konflikter. Många tycks även använda olika konfliktstilar i olika relationer - de kan vara på ett sätt hemma och på ett annat på arbetsplatsen. Ofta tänker vi inte så mycket på vilken konfliktstil vi använder utan väljer reflexmässigt vissa stilar oftare än andra. Men de olika stilarna/positionerna som vi kan inta vid pågående konflikt har både för- och nackdelar. Om du vill förbättra din förmåga att hantera konflikter är det bra att träna dig på att använda alla sätten. Ingen av stilarna går att använda som ett universalverktyg. Genom att öva på de olika positionerna och se vilka olika resultat de ger så utökar du din verktygslåda.


Genom att låta olika djurbilder symbolisera de olika konfliktstilarna blir det att lättare minnas och relatera till dem. Det blir också roligare att öva och ger ett tydligt bildspråk att använda i skolan, med arbetskamrater eller varför inte i familjen?
De olika konflikthanteringsstilarna


DRAKE – Kamp – Du är van att driva igenom din vilja. Du hävdar din uppfattning med stor kraft och bryr dig inte om att lyssna på andra. Draken blir lätt dominant i en konflikt och kan uppfatta konflikten som en tävlan att vinna. Du driver din egen linje på den andres bekostnad. Draken använder de medel som krävs för att vinna sin sak. Det gör att det sällan är en beständig lösning eftersom den ena parten - förloraren, känner sig missnöjd med resultatet.


STRUTS - Undvikande – Det känns obehagligt så fort det osar konflikt. Du drar dig gärna undan för att inte bli indragen i de andras meningsmotsättningar. Du stänger av både omvärldens och dina egna behov. Att undvika en konflikt kan innebära att du skjuter upp och tacklar konflikten vid ett senare tillfälle eller att du drar dig helt ur konflikten.


KAMELEONT - Anpassning – Du vill allas bästa och tycker att det är mycket viktigare att andras önskemål blir tillgodosedda än att dina egna blir det. Du anpassar dig gärna till andra och försöker nå fred till vilket pris som helst. Du kan också på så sätt plocka poäng och få fördelar till nästa gång.


KATT (Missen) - Kompromiss – Du försöker lista ut hur man ska kunna göra upp så att det blir rättvist. Alla ska få någon del av sina behov tillgodosedda. Katten försöker hitta en medelväg mellan sina egna och andras behov. Kompromiss betyder att mötas på halva vägen. Resultatet kan dock vara att den ena parten ger upp mer än den andra eller att ingen part känner sig riktigt nöjd.


UGGLAN – Samverkan – Du ser till att alla kommer till tals. Du talar också om vad du själv vill, innan du hittar på en lösning som kan få alla att känns sig nöjda. Tillsammans skapas en vinna/vinna lösning som alla parter känner sig nöjda med. Men att agera som ugglan kan ta mycket tid och det är inte alltid den tiden finns.


Reflektionsövning - vilken konflikthanteringsstil brukar du använda och vilka skulle du vilja använda?


Ta 5 A-4 papper och skriv de olika djurens namn. Lägg ut dem i olika hörn i rummet och ett djur i mitten.

1. Förklara för gruppen vad konfliktstilar innebär och gå igenom de olika djuren/ konflikthanteringsstilarna. Använd underlaget här ovan. Viktigt att understryka att det inte finns några rätt och fel stilar bara att de fungerar olika bra i olika situationer.

2. Alla ställer sig i mitten av rummet och får tänka på en eller den senaste konflikt som de var inblandad i (på arbetet/skolan eller privat). Alla får tänka tysta en stund...

3. Be dem sedan att placera sig på det djur som de använde i just denna situation. Om de använt sig av flera stilar under processens gång så låt dem ställa sig på det första stilen de använde. Be dem sedan ställa sig två och två och sedan berätta för varandra om den situation de var inblandade i och försöka se vad i konflikten som gjorde att de valde den konflikthanteringsstil som de valda (eller hamnade i).

4. Be sedan olika deltagare att berätta om sin situation för de andra i storgrupp. Ta gärna en från varje konflikthanteringsstil.

5. Alla samlar sig i mitten av rummet igen. Be dem placera sig i den konflikthanteringsstil som de önskar att de hade använt istället. Om de är nöjda med sin stil be dem byta till en annan och reflektera hur det hade påverkat situationen.

6. Fundera i storgrupp hur resultatet av konflikten hade påverkats av att de hade valt den här konflikthanteringsstilen istället.


Tack till Medlingscentrum som gett mig tillstånd att publicera denna text och metod! Medlingscentrum arbetar med att stödja chefer och anställda i att hantera konflikter och har medling som specialitet. De erbjuder även utbildning inom området, riktad till HR-specialister och chefer inom både privat och offentlig sektor. Läs mer på deras hemsida.

Comments


bottom of page