top of page

Påståenden till värderingsövningar

Uppdaterat: 1 aug. 2018


Att jobba med värderingsövningar är effektivt och roligt i exempelvis livskunskapen i skolan, i scouterna, i arbete med ungdomar mm. Även med vuxna kan det passa - allt beroende på vilken typ av möte/process det handlar om och vad man vill uppnå. Deltagarna får möjlighet att:


-         tänka efter och ta ställning

-         träna sig i att uttrycka åsikter

-         motivera sina ståndpunkter

-         träna sig i att lyssna på andra

-         reflektera och bearbeta attityderTvå dialogregler gäller:

-         Alla har rätt att inte delta i en övning.

-         Ingen får uttrycka sig negativt om det någon annan säger. Man argumenterar för sin sak snarare än mot någon annans.


Vad du ska tänka på när du leder värderingsövningar kan du läsa här.

Välj en form av övning som passar sammanhanget - och lokalen! Har ni en lång vägg/stort utrymme så kan Stå på linje passa bra. Har ni möjlighet att sitta i en cirkel kan ni välja Heta stolen. Måste ni sitta runt ett konferensbord så går det också bra. Istället för att resa sig och byta plats kan man komma överens om att man räcker upp handen om man håller med, har armarna i kors om man inte håller med och har armarna i knät om man inte kan/vill ta ställning.

Deltagarna kan också delas in i grupper/par och få fundera kring olika påståenden, om de håller med eller inte och motivera varför.

Jag har googlat och hittat en mångd olika påståenden som jag tyckte var bra, i några olika kategorier. Ett tips är man inte hinner med så många påståenden som man tror... Varsågoda:


Självkänsla och självförtroende

o Man kan inte ha för mycket självförtroende

o Jag kan själv påverka min egen självkänsla

o Andra personer kan påverka min självkänsla, både positivt och negativt

o Det är viktigt för mig vad andra tycker och tänker om mig

o Man måste våga misslyckas för att kunna lyckas

o Jag önskar att jag hade högre självkänsla

o Jag önskar att jag hade högre självförtroende

o Självkänsla är något som kan tränas upp

o Ibland vill man vara någon annan än sig själv

o De som pratar mycket har bra självförtroende

o Man måste få beröm för att få bra självförtroende


ANT, alkohol, narkotika och tobak

o Det är ok att feströka

o Det är manligt att snusa

o Om min kompis började röka/snusa skulle jag säga till henne/honom att sluta

o Skadeverkningarna av tobak är överdrivna

o Det är bra om man får smaka alkohol hemma

o Det är lättare att ta kontakt med det motsatta könet när man har druckit

o 20 årsgränsen på Systembolaget är bra

o Det är värre när tjejer är fulla än när killar är det

o Det är spännande att dricka alkohol

o Det finns en press att dricka på fester

o Hasch är farligare än alkohol

o Det är lätt att få tag på narkotika

o Det är extra viktigt om man idrottar att vara tobaksfri

o Man kan vara en bra förebild för barn och ungdomar fastän man röker eller snusar

o Om man är full och råkar ut för något brott får man skylla sig själv

o Det är aldrig försvarbart att köra bil när man har druckit alkohol


Jämställdhet, jämlikhet

o Kvinnor och män har lika mycket att vinna på ett jämställt samhälle

o Ett företag fungerar bättre om det finns både kvinnor och män på alla nivåer

o Att småbarnsföräldrar ska kunna fungera både som föräldrar och arbetstagare är allas ansvar på arbetsplatsen

o Att föräldralediga ofta halkar efter i löneutvecklingen är naturligt

o Att vara hemma med barn borde ses som en merit

o Det är viktigt att företag aktivt visar att man inte accepterar sexuella trakasserier

o Kvinnor och män kommer till tals på lika villkor på vår arbetsplats

o Män som avviker från den traditionella mansrollen, ses med skepsis av många människor

o Det är bra att kvinnor bildar nätverk på mansdominerade arbetsplatser

o Det är bra med åtgärder, arbetsrotation till exempel, som uppmuntrar kvinnor och män att göra sysslor som vanligen görs av det andra könet

o De flesta kvinnor vill inte bli chefer

o Sverige är ett jämställt land

o Vi behandlar flickor och pojkar olika

o Flickor är känsligare än pojkar

o Killar har bättre självkänsla än tjejer

o Pojkar har ett större rörelsebehov än flickor

o Flickor mognar tidigare än pojkar

o Våra förväntningar styr barnen

o Pojkar är mer tekniska än flickor

o Vi kan få för mycket jämställdhet

o Män har mer att tjäna på jämställdhet än kvinnor

o Om en pojke vill gå till förskolan i en klänning ska han få det

o Tjejer och killar hjälper till lika mycket hemma

o Killar fostras mer än tjejer till ledare

o Svenska killar har ofta dåligt rykte hos invandrartjejer

o Tjejer värderas mer efter utseende än killar gör

o Tjejer jämför sig ofta med andra

o Det är svårt för killar och tjejer att vara kompisar

o Skolan passar bättre för killar än för tjejer

o Killar ska raka sig under armarna

o Pojkar blir mer tekniska än flickor

o Det finns lika många manliga och kvinnliga förebilder i media

o Man ser ofta par av samma kön i reklam och filmer

o Det är lätt att vara öppen med sin sexuella läggning

o Heterosexuella pratar ofta om sin sexuella läggning

o I skolan förutsätts alla vara hetrosexuella

o Killar visar mer känslor än tjejer gör

o Killar och tjejer har olika sorters vänskap

o Män passar för att jobba med små barn

o Kvinnor är bättre på att stödja varandra än vad män är

o Flickor är bättre än pojkar på fotboll

o Pojkar är bättre än flickor på matematik

o Det finns färger som är mera lämpade för flickor

o Män och kvinnor beter sig olika på grund av sina gener

o Det är lättare för kvinnor att ha en kvinnlig chef

o Pojkar är mer tekniska än flickor

o Män har mycket att lära av kvinnor

o Kvinnor har mycket att lära av män

o Kvinnor och män är jämställda idag

o Både kvinnor och män har att vinna på jämställdhet

o Att kvinnor som grupp har lägre lön än män beror på kön

o Att kvinnor får lägre lön än män för samma jobb beror på att de arbetar mindre eftersom kvinnor är svagare än män

o Många kvinnor/män säger ja fast de menar nej

o Kvinnor snackar mer skit än män

o Kvinnor och män är i grunden lika

o Kvinnomisshandel är typiskt för invandrare och alkoholister

o Det är lika vanligt att kvinnor misshandlar och våldtar män

o Män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp

o Det är manligt att vaxa bröstet

o Tjejer som inte tagit bort håret under armarna är okvinnliga


Vänskap och relationer

o Jag undviker alltid konflikter om jag kan

o Det är viktigt med vänner

o Ibland sviker man en vän

o Det är bra att ha någon att se upp till

o Man kan vara vän med någon som är dubbelt så gammal

o Man kan vara avundsjuk på ett syskon

o Alla känner sig ensamma ibland

o Vuxna är ofta osäkra

o Ungdomar är ofta osäkra

o Ibland är det nödvändigt med våld

o Familjen är viktigare än vännerna

o Ibland måste man göra saker man inte vill

o Det är viktigt att få respekt

o Respekt och rädsla hör ihop

o Man kan få riktiga vänner på nätet

o Man känner störst vänskap med någon som är lik en själv

o All vänskap innehåller beroende

o Ensam är stark

o Vita lögner kan ibland vara okej

o Det är ALLTID fel att ljuga

o Det finns mycket konkurrens och avundsjuka mellan tjejer

o Livslång kärlek är den bästa kärleken

o Att få negativ uppmärksamhet är bättre än ingen uppmärksamhet alls!

o Älskar man någon gör man precis vad som helst för den personen

o När någon blir svartsjuk betyder det att han eller hon verkligen älskar


Historia, demokrati, politik, människosyn

o Det kan vara berättigat att utföra vetenskapliga experiment på människor

o Människan föds god

o Det finns människor som är onda av naturen

o En person kan förändra världen

o Alla får vad de förtjänar

o Alla kan uppnå sina drömmar

o Det finns åsikter som inte borde tolereras

o Det är viktigt att vi lär oss av det som hänt i historien

o Det är inget fel med att vara nationalistisk

o Alla människor ska kunna bosätta sig var de vill

o Alla människor är lika mycket värda

o Det är dåligt att det finns gränser mellan länder

o Demokrati är det bästa sättet att styra ett land

o Det som hände under Förintelsen kan hända igen

o Staten ska ha rätt att bestämma över liv och död. Dödsstraff är berättigat.

o Krig är alltid fel

o Dödshjälp är helt okej


Arbete

o Arbete är en av de viktigaste sakerna i livet

o Alla kan få arbete - om de vill

o Vårt välstånd bygger på att alla arbetar

o Arbete befrämjar hälsa - både fysiskt och psykiskt

o Endast genom arbete kan man förverkliga sig

o Om arbete och försörjning inte hörde ihop, skulle få människor välja att arbeta

o Arbete är den viktigaste källan till gemenskap

o Om man inte behövde arbeta skulle man kunna fylla sitt liv med mer meningsfulla saker

o Arbete är enda sättet att göra rätt för sig i samhället


Mobbing

o Har man inte respekt för sig själv, så kan man inte vänta sig att andra ska ha det

o Vill man inte bli mobbad så låter man sig inte mobbas

o Det ar skamligare att bli spottad i ansiktet än att spotta någon i ansiktet

o Vissa människor tycker om att vara ensamma

o Det är ok att vara ganska taskig mot någon, bara man talar om att man skämtar


Skuld och förlåtelse

o Det finns saker som aldrig går att förlåta

o För att få sinnesfrid bör man förlåta den som knänkt en

o För vissa brott bör det finnas dödsstraff

o Att får sitt inre liv förstört är straff nog för en brottsling

o Att känna ilska och bitterhet för en oförrätt är bara skadligt

Comments


bottom of page