top of page

Vem är vem?

Uppdaterat: 1 juni 2018

Det här är en övning där deltagarna får spana efter varandras styrkor och fundera över hur styrkorna visar sig i arbetet. Var och en får feedback på vilka styrkor de andra i gruppen ser att man har. Genom att först inte säga namnet på den man beskriver utan låta gruppen gissa så blir det ett lekfullt sätt att göra något viktigt.


Passar bäst för grupper om 8-20 personer.


Gör så här:

Innan ni börjar har du förberett genom att skriva allas namn på lappar. Lägg sedan lapparna ihopvikta i en korg.
  1. Dela in gruppen i par. Använd gärna en slumpmässig metod. (Tips)

  2. Skicka runt korgen med lappar och be varje par att ta två lappar. Om någon råkar ta sitt eget namn får hen lägga tillbaka den och välja en ny lapp. OBS! De får inte läsa namnen på lapparna högt....

  3. Gruppen ska nu jobba i par i ca 15 minuter.  Deras uppdrag är att beskriva de två personerna vars namn de dragit genom att plocka fram de fem styrkor som bäst beskriver varje person. De får prata med varandra men inte avslöja vilka namn de fått på lapparna... Ni kan antingen använda denna lista med styrkor eller Metodbankens styrkekort. De bör notera styrkorna de valt och motivera varför.

  4. Gå sedan laget runt och låt varje par beskriva en person i taget, men utan att säga namnet! De får alltså berätta om 5 styrkor den hemliga kollegan har, illustrera sina val med exempel, men får inte avslöja personens identitet.

  5. Resten av gruppen lyssnar och får sedan gissa vems styrkor som beskrivs.

  6. Efter 5 minuter ber du gruppen att bestämma vem de tror att det är och om det behövs – gör en omröstning.

  7. Paret som presenterat styrkorna avslöjar nu den hemliga kollegans namn!

  8. Fortsätt laget runt tills det bara är två personer kvar att beskriva. Gör då som så att ni lyssnar till båda beskrivningarna innan ni gissar vilken beskrivning som stämmer med vilken person.

Reflektera gärna efter övningen: Gick övningen bra? Var det lätt? Svårt? Känner ni till varandras styrkor? Visar ni era styrkor för varandra?


Ge eventuellt gruppen i uppgift att spana mer efter varandra styrkor i arbetet!


Comments


bottom of page